24 Mayıs 2011

Otobüs Yolculuğu

İki gündür öyle uykular uyuyorumki kaltığımda sanki harpten çıkmış gibi hissediyorum kendimi,
nedeni cuma günü oğlumla birlikte ilk otobüs yolculuğunu yapacak olmamız.
Hüseyin 2,5 yaşında henüz, bence 6 saat sürecek bir otobüs yolculuğu ona fazla gelebilir,babımızın işleri olduğunda bizi götüremiyor,bizde burada oğlumla sıkıldık, yani canımıza tak dedi derler ya o cins den.
Bir sürü şey düşünüyorsun ,sıkılır rahat durmazsa,etrafımızdakileri rahatsız edersek,altı bezleniyor oğluşun orda bir problem çıkarsa,yemek yemezse,yolda birşey olursa .................... daha böyle birçok şey söyleye bilirim,böyle kafamda uçuşuyor sorular.
Tevekkülle çok düşünmeden İstanbul yolculuğumuzu yapmalıyım ancak böyle kafam rahat eder biliyorum,sırtımdaki yükü gemiye bırakıp ona nezaret etmeliyim.
Bu nezaretim sırasında oğluşu nasıl oyalarım sizden tavsiye alabilirmiyim,neler diyeceksiniz?


Sevgilerimle


Vaktiyle iki adam, hem bellerine, hem başlarına ağır yükler yüklenip, büyük bir sefineye bir bilet alıp girdiler. Birisi, girer girmez yükünü gemiye bırakıp, üstünde oturup, nezâret eder; diğeri hem ahmak, hem mağrur olduğundan, yükünü yere bırakmıyor. Ona denildi: "Ağır yükünü gemiye bırakıp rahat et." 

O dedi: "Yok, ben bırakmayacağım. Belki zâyi olur. Ben kuvvetliyim. Malımı, belimde ve başımda muhâfaza edeceğim." 

Yine ona denildi: "Bizi ve sizi kaldıran şu emniyetli sefine-i sultaniye daha kuvvetlidir, daha ziyâde iyi muhâfaza eder. Belki başın döner, yükün ile beraber denize düşersin. Hem, gittikçe kuvvetten düşersin, denildikten sonra, o bîçarenin aklı başına geldi, yükünü yere koydu, üstünde oturdu. "Oh! Allah senden râzı olsun. Zahmetten, hapisten, maskaralıktan kurtuldum" dedi.

Tevekkül et. Tâ bütün kâinatın dilenciliğinden ve her hâdisenin karşısında titremekten kurtulasın.

0 yorum:

Yorum Gönder